Setkání v Poříčí


Poříčí 2007

Setkání se konalo dne 7.7.2007. Bohužel jsem se ho nemohl zúčastnit, neboť jsem hrál na svatbě shodou okolností rovněž poblíž Litomyšle společně s Danou Sokolovou, o které se můžete dočíst na stránce Homol. Pouze zprostředkovaně mohu tedy k uvedené akci sdělit, že se jí zůčastnilo cca 25 harmonikářů. Počasí tentokrát vyšlo.


Poříčí 2004

Celí říční jsme se řítili do Poříčí a to 19.6 léta páně 2004.

Na pozvánce stálo, že sraz harmonikářů se koná v areálu Hospody "NA RANČI" (velké H jsem si nevymyslel, to tam bylo) a byl tam také slibný obrázek oné Hospody.

Image

Zevrubným šetřením ihned po příjezdu se zjistilo, že v Hospodě se koná opravdu velké H. avšak shodou okolností se sraz konal hnedle vedle resp. navenku naproti přes silnici. A pršelo jen se lilo. A sele se rožnilo. Mimochodem bylo velmi dobré.

Image

Ačkoli tedy první dojmy nebyly právě nejlepší, nešlo přehlédnout, jak se hlavní pořadatelka paní Hana Škeříková snažila, aby se všem zúčastněným na tomto setkání líbilo. Pravda odjížděli jsme o něco dříve, než jsem zvyklý, ale i přes nepřízeň počasí musím říci, že celkový dojem z celé akce byl pozitivní a to především díky paní Haně.
Zcela záhadou mi byla ekonomická stránka této akce. O to více si její práce a především obětavosti vážím. Napočítal jsem cca 75 lidí včetně hráčů krátce po zahájení a při dobrovolném vstupném jsem si bohužel vůbec nevšiml, že by někdo z diváků platil.

Takže děkujeme a přejeme lepší počasí pro příště, pokud se to bude opakovat zase venku.

Image Image Image Image

domů