Poziční prstoklad

Pokračování pro začátečníky, jak vyzrát na durové stupnice.


Diatonické durové stupnice

Navazuji na sekci O akordeonu , ve které jsem uvedl pojednání o tom, jak snadné je hrát do všech dvanácti základních durových tónin s pomocí jen jediného naučeného prstokladu.

Řeč je opět o chromatickém knoflíkovém akordeonu, tedy jediném typu, který vůbec tuto techniku umožňuje.
V podstatě platí, odmyslíme-li si pro tuto chvíli doprovodnou část akordeonu, že pokud jsme zvládli hru jedním prstokladem v jedné tónině, nejčastěji to bývá v C-dur, tak můžeme hrábnout zcela nahodile na libovolné místo do hmatníku, kam se ten náš naučený prstoklad vejde a ono to bude krásně hrát a ladit.
Má to jen jednu drobnou pihu na kráse a sice, že nevíme v čem to vlastně hrajeme. Také nás může někdo zaskočit právě touto otázkou, když se třeba bude chtít s dalším nástrojem k nám přidat a ne vždy se nechá uspokojit odpovědí, že to hraji ve svetru, nebo v tom, co mám zrovna na sobě.

Níže jsem Vám tedy připravil sérii obrázků, na kterých je vyznačen vždy stejný prstoklad a sice ten, který jsem pro tuto ukázku zvolil. Jde vlastně o konstantní schéma, které se pouze posouvá po hmatníku za účelem cílené změny tóniny. Tónina je na každém obrázku uvedena v levém horním rohu.
Svislé lišty přes knoflíky zobrazují zapovězené řady, tedy ty které se v aktuální tónině při pozičním prstokladu nepoužívají.

Je-li Vám vlastní jiný ze tří nejčastěji používaných prstokladů, než ten níže vyobrazený, budou se pravidla pro zapovězené řady měnit a s tím také výchozí polohy tak, aby se Váš preferovaný prstoklad vždy celý vešel na hmatník do některých tří řad ze všech pěti. Jestliže už chápete jednoduchý princip, dají se ty změny snadno odvodit a nebo si prostě napište, abych stránku ještě doplnil o ten Váš prstoklad. Může to být i ten který jsem popisoval v sekci Prstoklad.

Cis-dur Fis-dur H-dur E-dur A-dur D-dur G-dur C-dur F-dur B-dur Es-dur As-dur

Možná někomu s dobrou vizuální pamětí pomůže barevné odlišení jednotlivých obrázků, uvádím zde proto i pomůcku, jak asociovat jednotlivé barvy s tóninami. Důvtipnější návrhy pochopitelně uvítám.

CIs-dur = CItrónová, žlutá.
FIs-dur = FIalová.
H-dur = Hnědá.
E-dur = Ebenová, čErná.
A-dur = Aqua, světle modrá.
D-dur = ruDá, reD.
G-dur = Green, zelená.
C-dur je základní stupnice a tónina bez předznamenání a proto ani z mé strany není dotčena cákáním barev na obrázek.
F-dur = Fuchsia, světle Fialová.
B-dur = Blue, modrá.
ES-dur = Silver, stříbrná.
aS-dur = Silver, stříbrná.

Stupnice Des, Ges a Ces-dur zde uvedeny nejsou, neboť Des-dur je enharmonická s Cis-dur, Ges-dur s Fis-dur a Ces-dur s H-dur. Jinými slovy tyto tři stupnice se hrají i znějí úplně stejně a proto si je v případě potřeby jednoduše zaměníme.


Zbývá už jen doplnit, jak s výše uvedeným sladit doprovodnou část akordeonu, tedy basy a levou ruku.

Nebudu se zde rozepisovat o basování do véčka ani uvádět jiné techniky doprovodu, neboť je to téma pro samostatnou sekci.
Zaměříme se pouze na základní synchronizaci levé a pravé ruky.

Stejně jako u pravé ruky je i v případě basů základním tónem vždy tónika. Hrajeme-li v C-dur, pak je tónikou na diskantu (pravá ruka) vždy tón C a v levé ruce jemu odpovídá zjednodušeně bas C, tedy ten s tím dolíčkem pro snadné nahmatání. Budeme ho nazývat basem základním. V G-dur je základní bas G, v A-dur je to A atd. Abychom nemuseli metodou pokus omyl odposlouchávat, co nám z hlediska harmonie ladí a co nás naopak tahá za uši při současném stisku basu a nějakých tónů byť v rozumných intervalech pravou rukou, můžeme si vzájemné vazby jednoduše odpočítat nejlépe od základního basu C. Základní basy nalezneme ve druhé řadě od měchu a hned v další řadě vedle jen pro doplnění jsou jim odpovídají přiznávky. Narozdíl od diskantu jsou basy uspořádány podle stupnic. Tak jak jdou za sebou jednotlivé stupnice, tak stejně tak se řadí v základní basové řadě i jednotlivé basy. Stačí nám tedy vědět ve které tónině budeme hrát, znát pořadí jednotlivých stupnic od C nahoru do sedmi křížků i dolů až po sedmé b a pak už si prostě pro základní bas hmátneme na místo, které odpovídá počtu o kolik tónin se od C-dur posouváme.

Abych Vám to ještě více usnadnil, připravil jsem Vám pomůcku optimalizovanou pro tisk ve dvou souborech pdf, každý na jednu stranu jednoho listu papíru formátu A4. Jsou na ní šipkami vyznačené poziční prstoklady a u každé stupnice také odpovídající basová tónika pro vyšší přehlednost zvýrazněná jasně červeně i s přiznávkou.
Prostřední basová řada jsou základní basy. Z důvodu úspory místa jsem řadu mollových akordů a dominantní i zmenšené septakordy vynechal.
Poziční prstoklad první strana
Poziční prstoklad druhá strana
Když si tuto pomůcku vytisknete, bude se Vám hodit pro rychlé nalezení výchozí polohy obou rukou v každé tónině. Můžete tedy doprovodit kohokoli, jestliže znáte tóninu, ve které dotyčný hraje.

No a zde od 11.1.2016 ještě jedna z variant pozičního prstokladu vytvořená pomocí mého programu Chromatika a opět optimalizovaná pro tisk na barevné tiskárně. Vyberte si tu, která Vám lépe vyhovuje.
Poziční prstoklad Mazura první strana
Poziční prstoklad Mazura druhá strana

Se svolením pana Chaluše zde otiskuji zprávu, která mne k vyhotovení výše uvedených pomůcek inspirovala.

Dobrý den. Rád bych se naučil hrát na knoflíkový akordeon. Při hledání nějaké školy hry na tento nástroj na internetu jsem narazil na Vaše stránky ( které jsou naprosto skvělé!!), kde jsem myslím našel, co potřebuji. Pročetl jsem si články, které píšete o pozičním prstokladu. Na názorném zobrazení prstokladu jsem narazil na dva typy prstokladu, které uvádíte na Vašich stránkách. Ten první máte v odkazu "poziční prstoklad" a ten druhý je v článku v odkazu "prstoklad". Oba jsem dal do přílohy. Ten první máte navíc vyobrazený i pro ostatní durové poziční prstoklady. Mohu poprosit o vyobrazení také toho druhého prstokladu i pro ostatní durové stupnice? Omlouvám se, že Vás tímto obtěžuji a předem Vám moc děkuji za odpověď a samozřejmě také za to, že pomaháte ostatním s tímto nástrojem. S pozdravem Chaluš Fr..


pokračování

Kamarád pan Jaromír Weigel, který se nezabývá "jenom" výrobou nábytku, ale také pilně cvičí na chromatiku mi poslal vlastní pomůcku do které si zakreslil, kde která stupnice začíná a také ke každé vypsal názvy tónů, jež jednotlivé stupnice obsahují. S jeho laskavým svolením si ji zde může stáhnout každý, kdo má za to, že by mu mohla být prospěšná.

domů