Helík verze 1.7

Dlouho slibovaná verze 1.7 je konečně hotova. To je dobrá zpráva. Méně populární může někomu připadat, že už nespadá do oblasti freeware, ale podléhá povinnosti registrace po vypršení měsíční zkušební lhůty. Na webu v sekci Download je umístěna od 12.4.2004. Hlavní změna spočívá v možnosti zápisu skladeb pomocí not, které se tažením myši umísťují do notové osnovy, třeba podle předlohy ze zpěvníku. Jak to vypadá, Vám prozradí tato drobná videosekvence.


Na žádost pana Františka Paličky ze Studénky, který nemá Helíka, zde dne 22.12.2007 uveřejňuji přehled hmatů jedné známé písničky s názvem Spadl lístek z javora.

Je tu tedy kompletní návod a jedna z možných variant, jak tuto písničku na heligonce dobře zahrát.
Jedná se o výstupy z Helíka verze 1.7


Vlevo je vždy způsob při tlačení měchu a vpravo tentýž hmat a jeho možné obměny při tažení měchu. Většina hráčů má na heligonce naučen určitý postup, přičemž některé tóny hraje vždy na tlak a jiné zase naopak na tah. Při tomto způsobu hry skladba samotná, podle toho jak je autorem napsána vlastně hráči přikazuje, kdy má tlačit a kdy táhnout měch. To může pochopitelně způsobit celou řadu problémů, které se tito hráči snaží kompenzovat obratným používáním vzduchové klapky. Nutí je to předvídat, např. že bude následovat více tónů za sebou, které mají naučeny na tah a včas třeba i při jediném hmatu na tlak otevřít klapku a vypustit přebytečný vzduch, aby pak následně ve snaze zahrát celou frázi třeba harmoniku nepřetrhli. Opravdu dobří hráči, jako např. Jirka Hampl z Dubicka tuto metodu dávno zavrhli a používají obměny hmatů podle vlastní vůle, kdy chtějí tlačit a kdy táhnout. Hra se tak stává nejen oproštěna od tzv. trhání měchem, ale díky střídání řad i mnohem bohatší z hlediska barvy tónů, o basech ani nemluvě. Na následující ukázce je jasně vidět, že vše se dá zahrát jak na tlak, tak i na tah. Jedinou výjimku tvoří F basy, které se samozřejmě nahrazují basy géčkovými, aniž by tím naše ucho utrpělo újmu. U hmatu číslo 3 a 11 jsem ponechal oznámení Helíka o scházejících basech. Třináctý a dvacátý osmý hmat červeně vyznačuje, kterými basy se Fka nahrazují, přičemž se jedná o tutéž situaci.
Cílem veškerého snažení není naučit se písničky hrát celé jen na tlak a celé zase i na tah, i když je to dobrý začátek pro přechod k jinému způsobu hry, ale naučit se oba způsoby kdykoliv a kdekoliv, svobodně, plynule a nezávisle mezi sebou kombinovat. To samozřejmě neplatí pouze pro tuto písničku, ale obecně pro hraní jako takové. Začít s tím právě u této písničky je však velmi vhodné, neboť se jedná o relativně snadnou, valčíkovou, líbivou a melodickou píseň, jejíž tempo Vám poskytne dostatek času na zvládnutí tohoto učiva. Oproti jiným nástrojům se tedy na heligonku učíme hned několikrát, pokud nechceme zůstat u některé ze šablon, kterou jsme si osvojili, ale posunout se nad úroveň průměrného hráče. Nečekejte, že půjde o snadný úkol, ale buďte si jisti, že toto úsilí se Vám bohatě vyplatí.  

Mezihry jsou pro snazší pochopení vynechány. K lepší orientaci Vám napomáhá text písně vždy vlevo dole. Červeně zvýrazněná slabika označuje polohu aktuálního hmatu v písni.
Nejde o hezké obrázky k prohlížení. Je třeba si nyní vzít heligonku do ruky a níže uvedené si vyzkoušet.
Obrázky jsou otočeny o 180 stupňů kolem horizontální osy, to znamená, že knoflíky, které na heligonce máte u brady jsou zde dole a ty dolní zase nahoře.

Spadl lístek z javora Spadl lístek z javora Spadl lístek z javora Spadl lístek z javora Spadl lístek z javora Spadl lístek z javora Spadl lístek z javora Spadl lístek z javora Spadl lístek z javora Spadl lístek z javora Spadl lístek z javora Spadl lístek z javora Spadl lístek z javora Spadl lístek z javora Spadl lístek z javora Spadl lístek z javora Spadl lístek z javora Spadl lístek z javora Spadl lístek z javora Spadl lístek z javora Spadl lístek z javora Spadl lístek z javora Spadl lístek z javora Spadl lístek z javora Spadl lístek z javora Spadl lístek z javora Spadl lístek z javora Spadl lístek z javora Spadl lístek z javora Spadl lístek z javora Spadl lístek z javora

domů