Helík verze 1.2

Tlačítko „?“ umožňuje číst zapsanou skladbu tak jak byla hráčem zapsána. Zohledňuje tedy, zda hráč při zápisu tlačil, nebo tahal měch a zobrazí akord stejným způsobem. Aby hráč po navolení tohoto tlačítka mohl pokračovat dalšími tóny při hře s harmonikou v ruce pouze pomocí stisku klávesy Enter, bylo tlačítko upraveno tak, aby po stisku automaticky vždy přešlo na následující akord. Z tohoto důvodu nelze tímto tlačítkem přehrát záznam číslo 1. Změnou barvy tlačítko signalizuje hráči zda má tlačit nebo naopak táhnout měch. Bledě červená značí tlak a bledě modrá tah.

Náhled Helíka 1.2

Červeně označená slabika udává právě aktuální akord.

Pod tlačítkem „O programu“ jsou vypsány hrané tóny a informace o tom, zda hráč při zápisu tohoto akordu tlačil, nebo táhl měch. Na obrázku je program v režimu čtení po stisku tlačítka „Tah“ a proto zobrazuje tmavě modře, jak lze totéž zahrát na tah. Světlejší modrá naznačuje alternativní hmat rovněž na tah.

Program umožňuje zapsat skladby, které hráč umí zahrát a následně tyto přehrát s vyobrazením všech možných alternativ způsobu hry. Díky možnosti přenosu zapsaných dat i po internetu je možné použít skladby od jiného hráče a snadno se tak naučit i takové písničky, které hráč zatím zahrát neumí, přestože melodie je mu známa. Od verze Helíka 1.3 lze i konvertovat skladby do různých ladění, čímž je zajištěna přenositelnost skladeb mezi různými typy harmonik.

Novější verze tohoto programu naleznete v sekci Download.
Další odkazy s Helíkem:
http://www.harmoniky.info/main.htm
http://www.slunecnice.cz/sw/helik/


Mnoho příjemných chvil s Vaší heligonkou přeje autor jaroslav.mazura@tiscali.cz

domů