Chromatika verze 2.1

Rozšířeno zejména o tyto funkce:

Zápis z not je plně synchronizován s knoflíky a naopak. Když umístíte notu, okamžitě vidíte odpovídající knoflík, klávesu i název tónu. Když stisknete knoflík, nebo klávesu, změny se zase hned promítají do not a to ještě před zápisem. Uživatel tak má možnost lepší kontroly správnosti zápisu, porovnání s notovým partem a práce při zápisu skladby se tím velmi zjednodušuje.

Názvy tónů se nyní zobrazují přímo u těch kláves, kterých se to týká.

Ovládací prvky pro zápis z not doplněny o odrážky.

Zdokonaleno a usnadněno řízení notového zápisu ve stupnicích.

Podpora více listů v souboru s písní. Umožněno kopírovat listy a vytvářet více vlastních verzí téže skladby. Zavedeno snadné přepínání mezi těmito verzemi. Lze snadněji experimentovat aniž by si uživatel poškodil původní zápis skladby.

Umožněno přehrávání skladeb vytvořených v libovolných verzích Helíka a to bez jakýchkoliv úprav.

Poněvadž způsob záznamu skladeb tzv. opsáním z notové partitury je v této verzi velmi propracovaný, je výhodné odtud editovat písně i pro Helíka. V Helíkovi pak stačí jen přejmenovat název listu na odpovídající ladění (syntaxe musí být přesná) a pak jen zoptimalizovat směr tahu měchu.
Příklad: Je-li skladba zapsána v C-Dur, přejmenovat list pro přehrávání v Helíkovi na "G dur-C dur-F dur"
Je-li skladba zapsána v Es-Dur, přejmenovat list pro přehrávání v Helíkovi na "B-Es-As" atd.

domů